PARUYR SEVAK

sevak storagr.png
sevak glux.png

Սահմանափակ՝

ընդամենը 100 օրինակ

Մոդել 055 

(SEVAK)

Մեծն բանաստեղծ Պարույր Սևակի

դիմապատկերով աննախադեպ ժամացույցներ:

Արտադրված ընդամենը 100 օրինակից

Տուփը ունի գրքի տեսք և

պարունակում է

1 ժամացույց,

 1 լրացուցիչ գոտի,

լազերային սկավառակ Պարույր Սևակի կենդանի ձայնով բանաստեղծությունների կատարմամբ,

 երաշխիքային քարտ,

օգտագործման (ժամացույցի գոտին փոխելու) ձեռնարկ:

Արժեքը՝ 50.000 դրամ

SEVAK with spare belt
SEVAK with spare belt

SEVAK with pipe
SEVAK with pipe

SEVAK with spare belt
SEVAK with spare belt

1/2
Sevak nikolay.am
Paruyr Sevak Watch
wallpaper4.jpg

Մ Ն Ա Ց

0.png
2.png
2.png

Հ Ա Տ