PARUYR SEVAK

Սահմանափակ՝

ընդամենը 100 օրինակ

Մոդել 055 

(SEVAK)

Պարույր Սևակի

դիմապատկերով ջրակայուն ժամացույցներ:

Արտադրվել է ընդամենը 100 օրինակ:

Տուփը ունի գրքի տեսք, պարունակում է

1 ժամացույց, 1 լրացուցիչ գոտի, լազերային սկավառակ Պարույր Սեվակի կենդանի ձայնով բանաստեղծությունների կատարմամբ, երաշխիքային քարտ,

օգտագործման (գոտին փոխելու) ձեռնարկ:

Արժեքը՝ 50.000 դրամ

Sevak nikolay.am
Paruyr Sevak Watch
wallpaper4.jpg

Մ Ն Ա Ց

Հ Ա Տ

MADE IN ARMENIA